Contact us

Billing address

VANTEX s.r.o.
Chodovská 164
141 00, Praha 4
IČ: 26052407
DIČ: CZ26052407

Bank account

Československá obchodní banka, a.s.
Account number: 290015277/0300

BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ63 0300 0000 0002 9001 5277